วันนี้พวกเราจะขึ้น ดอยแม่สลอง แต่ก่อนออกจากตัวเมืองเชียงราย พวกเราก็แวะไหว้สัการะวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองเชียงราย คือ วัดพระแก้ว (Wat Phra Keaw) Today we will go up to Doi Mae Salong. But before leaving Chiang Rai city, we stopped by to pay…
Read More

We’ve remodelled a shipping container in our garden from a secure storage space to a home sauna. The 20ft shipping container was originally brought on-site to provide secure storage while…
Read More

We recently returned from a relaxing time in the Maldives and all we keep hearing about is ‘Extinction Rebellion’. Haven’t we heard all this before? Back in 1988 environmentalists predicted…
Read More

We live in extraordinary times. We try to live a simple life. Living a simple life is actually a lot harder than you may think when the whole system is…
Read More

Welcome to the Hydroponic Food Forest! They say (whoever ‘they’ are) bad luck comes in threes. This year we have had a prolonged monsoon here in southern Thailand where it’s…
Read More

Steve Hughes brings his unique brand of heavy metal comedy to Bangkok. Right now I need a good laugh to take my mind off the shitty hand life recently dealt…
Read More

One mad moment, everything changes, and life will never be the same again. I’m still finding it hard to process what actually happened. I can only assume Taxi our Thai…
Read More

In this blog post I’m going to share with you why I started blogging. Well, I’ve always enjoyed the writing process, but let’s start at the beginning, ‘What is a…
Read More

Around 4 months ago I posed the question “Who lives in a Thai house like this?” on our vlog. This last weekend I took the opportunity to make a follow…
Read More

What is the Phuket Vegetarian Festival? The Phuket Vegetarian Festival or the Nine Emperor Gods Festival happens every year, during the ninth lunar month. This year, (2019 in case you’ve…
Read More